XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SÀI GÒN HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG (SEP)

GIÁM ĐỐC : NGUYỄN TẤN VẠNG

 

- KẾT NỐI: PHÒNG CÔNG NGHIỆP TP. OITA- NHẬT BẢN VÀ PHÒNG CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH- VIỆT NAM

- SỰ KIỆN 1: THÁNG 11-2016

- SỰ KIỆN 2: THÁNG 08-2017

- ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: PHÒNG CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH, KHU CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH